• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".

ARBETSUPPGIFTER
Gula villorna och Gula villornas integrerade boende är en av fem verksamheter inom enheten Boende och Referens (BoR). BoR erbjuder lägenhetsboende till vuxna personer som på grund av missbruk och/eller annan psykosocial problematik saknar förankring på den reguljära bostadsmarknaden och som bedöms vara i behov av ett långsiktigt boende med stöd.

Personalgruppen på Gula villorna/GIB består i dagsläget av 11 behandlingsassistenter och en gruppchef. Vår verksamhet omfattar 65 lägenheter.

Målet med verksamheten är att stötta brukarna att kunna bo kvar och att hjälpa personen till en stabilare boendesituation. Vi arbetar med kontaktmannaskap, vilket innebär att du arbetar motivationsstödjande och med individuella stödinsatser i ett nära samarbete med den enskilde. Du samverkar med socialtjänsten i de olika stadsdelarna samt med övriga stödresurser.
Vi upprättar genomförandeplaner i Treserva, använder intern statistik och sköter den sociala dokumentationen. Arbetsgruppen ansvarar gemensamt för verksamheten och arbetet innehåller också en hel del praktiska arbetsuppgifter. I arbetet ingår teammöten och APT samt extern handledning.

De metoder vi använder oss av i verksamheten är främst MI, ÅP och Lågaffektivt bemötande.

KVALIFIKATIONER
Du har en avslutad högskoleutbildning som socionom/socialpedagog/YH-KY inriktning psykosocialt arbete eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du ska kunna arbeta i nära relationer i de boendes hemmiljö. Du har erfarenhet av att arbeta med människor som är inne i ett aktivt missbruk och med hög ångestnivå. Du har ett stort intresse och engagemang för målgruppen och du delar vår humanistiska människosyn.

Mot bakgrund av att du i arbetet kan hamna i konfliktfyllda situationer ställer arbetet höga krav på din personliga mognad. Det är därför viktigt att du är förtroendeingivande, ödmjuk, lyhörd och har förmåga att sätta adekvata gränser.
Du behöver vara bra på att möta människor i affekt, göra bedömningar och agera på ett lämpligt sätt i olika och ibland akuta situationer. Du har ett lärande förhållningssätt.

Personalen på Gula villorna/GIB tillämpar stadens förhållningsätt som ett övergripande mål, samt vid lönesamtal och bedömning.
Gemensamma förhållningssätt för Göteborgs Stad;
Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för
Vi bryr oss
Vi arbetar tillsammans
Vi tänker nytt

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Då verksamheten har tre bilar och körning ingår i arbetsuppgifterna krävs b-körkort.
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning på arbetsplatsen.

ÖVRIGT
Vi kommer löpande att kalla och hålla intervjuer under ansökningstiden.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
På Social resursförvaltning arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och
hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du ett friskvårdsbidrag och även ett flertal rabatterade aktiviteter.
I rekryteringsprocessen vill vi ta tillvara de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald kan tillföra våra verksamheter.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Detta är en jobbannons med titeln "Behandlingsassistent" hos företaget Göteborgs kommun och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 16:05.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey