• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård samt tandvård på Gotland. Våra cirka 1500 medarbetare värnar patientens bästa med fokus på trygghet, respekt, integritet och tillgänglighet.

Enhet kirurgi/urologi är en del av verksamhetsområde medicinska och opererande specialiteter. Grunduppdraget är att tillgodose Region Gotlands behov av akut- och traumakirurgi samt planerad kirurgisk/urologisk vård. Malign och benign kolon- och bröstkirurgi bedrivs i egen regi medan övrig malign kirurgi sker i nära samarbete med regionkliniker på fastlandet. Perifer kärlkirurgi och endokrinkirurgi bedrivs i begränsad omfattning. Enheten har också ett utbildnings- och handledaransvar.

Enheten består av en avdelning med 23 vårdplatser och mottagning rymmande alla subspecialiteter, uppdelad på kirurgi, urologi, endoskopi, bröst och stomi. Omvårdnadspersonal är anställda under det separata resursområdet Öppen- och Slutenvård. Läkarna är anställda under verksamhetsområdet. Tätt samarbete mellan dessa krävs samt mot närliggande andra områden såsom akutmottagning, operation, IVA och planeringsenhet vård.

Visby lasarett är ett litet lasarett med stor bredd. Vår fördel är att vi finns nära varandra och lätt får en personlig kännedom, utmaningar finns i att kunna hantera det mesta med tanke på vår utsatthet beläget på en ö. Samarbete vad gäller högspecialiserad vård sker i första hand med Stockholms läns landsting och dess sjukhus.

ARBETSUPPGIFTER
Som verksamhetschef inom kirurgi/urologi är du närmaste chef för ungefär 25 kompetenta läkare, i dagsläget 13 specialister, 4 ST-läkare och vikarierande läkare. För dessa har du ett arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar. Även AT-läkare och konsulter arbetar i vår verksamhet. Rekrytering av 2 specialister pågår.

I ditt uppdrag ingår att leda, planera, utveckla och utvärdera den egna verksamheten. Du har god hjälp av kunniga och ansvarstagande specialistläkare och överläkare som är medicinskt ansvariga över delar i verksamheten och delaktiga i dess utveckling. Du samarbetar även nära övriga verksamhetschefer, vilka är läkare inom respektive specialitet, i verksamhetsområde medicinska och opererande specialiteter. Du driver en effektiv verksamhet med patienterna i centrum. Du har ekonomiskt ansvar med egen budget samt resultatansvar mot regionens styrkort och förvaltningens verksamhetsplan.

Du företräder verksamheten både internt och externt. Du bidrar till ett gott samarbete samt utvecklingen av den gotländska sjukvården och vårdprocesserna. Ditt arbete ställer höga krav på att du samarbetar mellan klinikgränser och med resursområden. Du är en del av sjukvårdsledningen där samtliga verksamhetschefer inom de sjukhusbundna specialiteter samt psykiatri deltar under ledning av sjukvårdschef. Det finns en närhet till både förvaltningsledning och hälso- och sjukvårdsnämnd med stora möjligheter att verka tillsammans i samråd för en god sjukvård för hela Gotland.

Verksamhetschefsuppdraget är en chefsbefattning på deltid i kombination med klinisk verksamhet eller andra administrativa arbetsuppgifter. Fördelningen sker i överenskommelse med anställande chef.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare, med fördel specialist inom kirurgi eller urologi.
Du behärskar det svenska språket bra.
Har du chefserfarenhet ser vi det som meriterande.

Vi söker dig som har en god kommunikativ förmåga där du upplevs som tydlig, inlyssnande och pedagogisk. Du är strategisk, analytisk och strukturerad i ditt förhållningssätt med fokus på gemensamma mål och resultat. Du har helhetssyn och är öppen för nya förutsättningar och idéer.
Du entusiasmerar och motiverar dina medarbetare, värdesätter ett gott arbetsklimat och skapar samsyn i dialog med andra.

ÖVRIGT
Inom Region Gotland strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.

Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/

På Instagram kan du via @viarregiongotland följa våra medarbetare i sina dagliga arbeten.

Detta är en jobbannons med titeln "Verksamhetschef kirurgi/urologi" hos företaget Region gotland och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 11:35.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey