Vill du arbeta på en välfungerande och framåtsträvande skola där samarbete och kollegialt lärande är en given del av vardagen?

Har du ett genuint intresse av att planera och genomföra en undervisning som genomsyras av strävan efter att möta varje elev utifrån dess behov?

Söker du efter en arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll?

Då är Böskolan arbetsplatsen för dig.

Inför höstterminen behöver vi en lärare med behörighet i alla fyra SO-ämnena. Du kommer att undervisa i dessa ämnen i årskurs 6 och 9, totalt fyra undervisningsgrupper om vardera 22 elever. I tjänsten ingår även mentorskap i årskurs 9 tillsammans med två kollegor som känner eleverna väl sedan tidigare.

Böskolan är en fristående F-9-skola med ca 370 elever. Här arbetar 50 vuxna för att tillsammans stödja eleverna i deras lärande och utveckling. Läget med närheten till såväl centrum som Delsjöområdet erbjuder goda möjligheter till aktiviteter utanför skolans väggar och kommunikationerna hit är goda.

Böskolans ledord är Kunskap, Kamratskap och Kvalitet. Dessa ord finns med som grund i allt vårt arbete och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Personalgruppen är engagerad, kompetent och mån om elevernas välmående och resultat, men kommer också ihåg att det är viktigt att ha roligt och må bra tillsammans!

Du är en prestigefri och nyfiken pedagog som tillsammans med övriga undervisande lärare bidrar till en stimulerande lärmiljö som gynnar elevernas lärande och utveckling. Du är väl bekant med formativt arbete och van att arbeta med digitala verktyg som redskap i undervisningen. Vinsterna med ämnesövergripande arbete är självklara för dig och ditt förhållningssätt präglas av såväl flexibilitet och struktur som samarbete och goda relationer med elever, kollegor och föräldrar.


Vi kommer att påbörja rekryteringen i takt med att ansökningarna kommer in, så vänta inte med att söka.


Vi undanber oss kontakt från företag och organisationer som vill erbjuda sina tjänster i samband med rekrytering.

Detta är en jobbannons med titeln "Lärare i SO till Böskolan" hos företaget Böskolans Friskola Ek.För. och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 15:41.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till [email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Musiklärare".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey