Vi söker dig som i rollen som enhetschef vill skapa avgörande verksamhetsnytta genom att i en beställande roll tillhandahålla IT- och beslutsstöd för ett kraftsystem i stor förändring.

Balanseringen av det nordiska kraftsystemet blir alltmer utmanande till följd av ökad marknadsintegration och andel förnyelsebar elproduktion i kraftsystemet. För att möta utmaningen har de nordiska TSO:erna enats om en ny nordisk balanseringsmodell (NBM). NBM kräver en väsentligt ökad grad av automatisering i balanseringen och moderna IT-stöd för handel, planering, prognostisering och styrning.

Ett stort antal nya IT-system kommer att utvecklas under de närmaste åren vilka ska fungera i symbios med, och till viss del ersätta, befintliga IT-lösningar. Parallellt drivs ett omfattande arbete att samordna den europeiska elmarknaden med gemensamma europeiska IT-lösningar som följd. Det är angeläget att de nya IT-lösningarna utformas utifrån verksamhetens behov av effektiva processer och arbetssätt, och att processer, information och system utvecklas i samverkan utifrån ett strategiskt, långsiktigt perspektiv. Parallellt med all nyutveckling ska befintliga lösningar förvaltas på ett effektivt sätt.

Nu söker Svenska kraftnät en enhetschef till en enhet som stödjer områdena Elmarknad och Balansering. Enheten som tillhör avdelning Digitala verktyg har följande ansvarsområden:

- aktivt medverka i NBM-programmet och i utvecklingen av IT-lösningar för den europeiska elmarknaden med verksamhetsarkitekter, produktledning, kravställning och testning.

- formulera behovet av, driva och följa upp utveckling och förvaltning av IT- stödet för kärnprocesserna för elmarknad, balansering, avräkning och transparensfrågor.

Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Sundbyberg. Då utvecklingen till stor del bedrivs i Norge kan några kortare resor per kvartal vara aktuellt.

Dina arbetsuppgifter

Som chef för enheten leder du dina medarbetare att skapa konkreta resultat i verksamheten vilket ni åstadkommer genom ett nära samarbete med verksamhetens chefer, specialister och IT. Enheten består av 8 medarbetare och ca 11 konsulter där enheten är i en uppbyggnadsfas med planerad tillväxt. I enheten arbetar verksamhetsarkitekter, förvaltningsledare, produktägare, verksamhetsspecialister, kravanalytiker och testare som alla representerar kärnprocessernas behov.

Du ansvarar för att driva igenom bemanningsplanering, rekrytering samt upphandlande av konsulter. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för avdelning Digitala Verktyg samt medverka i olika styrgrupper såväl internt som externt för att utveckla verksamheten och IT-lösningarna.

Din bakgrund

Du ska ha en teknisk examen från universitet eller högskola inom IT, elkraft, energisystem eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har flerårig erfarenhet av att ha arbetat i gränslandet mellan IT och verksamhet med verksamhetsnära IT-förvaltning och IT-utveckling, i en beställarfunktion av komplexa IT-stöd.

Du har erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamhet, du har också utvecklat grupper till team med ett coachande ledarskap. Vidare har du goda ämneskunskaper och intresse för ämnesområdet Kraftbalanshållning, Elmarknader och Elavräkning. Vi ser att du har arbetat strategiskt och drivit strategisk, långsiktig och komplex planering. 

Du uttrycker dig väl i tal och skrift i svenska såväl som engelska.

Vi ser positivt på erfarenheter av verksamhets- och informationsarkitektur och att kunna driva behovet av detta i en verksamhet. Vi ser även gärna att du har chefserfarenhet med personalansvar och rekryteringsansvar.

Dina personliga egenskaper

Du är en utvecklingsorienterad ledare med vana av att aktivt driva förändringsarbete. Som ledare har du en stark förmåga att bygga team samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt och tydligt sätt. Du är trygg i dig själv och har mod att delegera och fatta beslut i tuffa situationer. Vidare är du en god arbetsgivarrepresentant som visar öppenhet och tillit till dina medarbetare. Ditt beteende och sätt att vara är viktigt som kulturbärare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

I denna rekrytering samarbetar Svenska kraftnät med HRM Affärsutveckling. För mer information om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jimmy Svensson på [email protected].

Fackliga representanter är Erik Böhlmark (SACO), tel. 010-475 86 14 och Stefan Ekberg (ST), tel. 010-475 82 91. Du når dem även via mail: [email protected].

Välkommen med din ansökan senast måndagen den 10 augusti 2020. Vi behandlar ansökningar löpande så vi välkomnar din ansökan så snart som möjligt.

Vårt erbjudande till dig

På Svenska kraftnät händer det mycket - vi är en organisation i förändring. Vi har klassats som branschens attraktivaste arbetsgivare och arbetar utifrån ett person-ligt ledarskap. Du erbjuds god möjlighet till balans mellan arbete och privatliv, goda förmåner och mycket mer. Som medarbetare hos oss blir du en del i en samhällsviktig organisation där vi värdesätter och strävar efter hög kollektiv intelligens. Det är med samarbete och effektivitet som vi ska uppnå vår vision om att bli ledande för en säker och hållbar elförsörjning.

Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar. Då vi arbetar med samhällsviktig verksamhet är anställningen säkerhetsklassad och svenskt medborgarskap krävs. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.

Detta är en jobbannons med titeln "Enhetschef IT- och beslutsstöd inom Elmarknad och Balansering" hos företaget Hrm Affärsutveckling i Stockholm AB och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 14:41.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey