• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, bedriver vi utbildning och forskning inom fysik och elektroteknik, kommunikations- och transportsystem samt medie- och informationsteknik. Institutionen är bland annat känd för sin verksamhet inom logistik, visualisering och organisk elektronik. Vi förenar akademisk höjd med fruktbar samverkan med det omgivande samhället.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/itn

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som
Postdoktor i Bioelektronik för övervakning av växtfysiologi med placering vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Campus Norrköping

Ämnesområde för anställningen
Vid Laboratoriet för organisk elektronik (LOE) utforskar vi elektroniska och optiska egenskaper hos organiska halvledarmaterial, biomaterial från skogen samt organiska hybridsystem. Av särskilt intresse är att använda kopplingen mellan elektroniska och joniska laddningar för tillämpningar inom energi, ”internet-of-things”, hälsovård och biologi. Våra forskningsteman omfattar syntes, materialvetenskap, teori och modellering, komponentfysik, nanoteknik, bioteknik och systemdesign. Verksamheten täcker allt ifrån ren grundforskning till kommersialisering, där forskningsprojekten som ligger närmare slutanvändare och kommersialisering utförs i nära samarbete med RISE Acreo. 

LOE omfattar för närvarande över 100 forskare och forskarstuderande uppdelade i 11 enheter, var och en ledd av en ansvarig forskningsledare. Läs mer: http://www.liu.se/loe

Postdoktorn kommer att arbeta i LOE gruppen Electronic Plants under ledning av biträdande universitetslektor Eleni Stavrinidou. Electronic Plants gruppen syftar till det elektroniska gränssnittet med levande växter. Forskningen fokuserar på utveckling av växtbaserade biohybridsystem och bioelektroniktekniker för övervakning och kontroll av växtfysiologi. Läs mer på: https://liu.se/en/research/electronic-plants 

Arbetsuppgifter
En postdoktor ska i huvudsak bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Postdoktorn kommer att utveckla organiska bioelektroniska sensorer för övervakning av växtfysiologi. Sensorerna baseras på konjugerade-polymerbaserade elektroder och organiska elektrokemiska transistorer. Postdoktorn kommer integrera komponenter i växtmodellsystem samt utföra studier relaterade till växtens svar på miljö-faktorer och stress. Postdoktorn kommer att ansvara för att odla och ta hand om växter i våra kontrollerade tillväxtanläggningar. Forskningen har tvärvetenskaplig inriktning och involverar material-komponentens karaktärisering och integration i växten. Postdoktorn kommer att samarbeta nära med medarbetare specialiserade på växtbiologi och elektrofysiologi

Behörighet
Behörig till anställning som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som har avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång.

Den sökande bör ha en doktorsexamen och gedigen vetenskaplig bakgrund inom tillämpad fysik, elektroteknik, bioteknik eller neurovetenskap. Erfarenhet av följande är mycket meriterande: mikrofabrikation, konjugerade polymerer, bioelektroniska komponenter, biokemi, biologi, elektrofysiologi, signalbehandling, kretsdesign. Den sökande ska vara driven, kreativ, mycket självmotiverad med utmärkt problemlösningsförmåga. Den sökande ska kunna arbeta effektivt både individuellt och tillsammans med andra forskare i ett tvärvetenskapligt sammanhang. Den sökande ska ha mycket god kommunikationsförmåga och mycket god kunskap i engelska både muntligt och skriftligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

Förordnandetid
En postdoktor får anställas tills vidare dock längst två år. Anställningen får förlängas om det finns särskilda skäl.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan. 

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 20 juli 2020. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Lika villkor
Flertalet av våra postdoktorer inom institutionen är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Detta är en jobbannons med titeln "Postdoktor i Bioelektronik för övervakning av växtfysiologi" hos företaget Linköpings Universitet och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 14:29.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey