• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

I Klippans kommun är vi drygt 1500 kollegor som varje dag jobbar med samma fokus att finnas till för våra invånare, företagare och besökare. Vi är alla en viktig del av helheten och satsar mot en kommun med stolta medarbetare och stolta Klippanbor. Som en linje i vårt arbete och för en gemensam kultur, arbetar vi efter vår värdegrund Vi i Klippan och inriktningarna "Vilja varandras framgång", "Våga sticka ut" och "Kul i jobbet".

Och inte minst, vi jobbar i en kommun i utveckling där vi tillsammans skapar livskvalitet. Nyfiken? Läs mer på klippan.se/kollegaiklippan

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en engagerad lärare i engelska och svenska som vill undervisa elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer, vilka är i stort behov av särskilt stöd för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig undervisningen. Resursenheten är en särskild undervisningsgrupp och vi tar emot elever från åk 3 till 9.

I arbetslagen arbetar lärare och elevassistenter tätt tillsammans och har gemensamt ansvar för eleverna i gruppen. Arbetslaget har tillgång till psykolog, skolsköterska samt specialpedagog i arbetet med eleverna.

I tjänsten ingår undervisning, dokumentera, utvärdera och följa upp elevernas kunskapsutveckling, skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram samt att vara mentor för ett antal elever och ha kontakten med vårdnadshavare. En del i arbetet är även att jobba med motivations- och förändringsarbete och stötta eleverna att hitta lusten till lärande.
I arbetet på resursenheten följer man eleverna under hela skoldagen, såväl på lektioner som på raster då arbetet även innebär att hjälpa eleverna att utveckla deras sociala färdigheter.

Resursenhetens uppdrag vilar på såväl nationella som lokala styrdokument och är en del av den ordinarie verksamheten. I resursenheten ska eleven utvecklas och ges mer individuella förutsättningar vad gäller kunskaper, färdigheter och socialt samspel i enlighet med gällande mål i styrdokumenten. Målen har sin utgångspunkt i skolans kunskapsuppdrag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en lärare för undervisning av elever i åk 6-9, med behörighet i svenska och engelska.

Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsvariationer och arbetar lågaffektivt och lösningsfokuserat för att nå framgång.
Du är van att arbeta med digitala verktyg samt digitala läromedel och ser det som naturliga hjälpmedel för eleven under skoldagen. Att anpassa elevernas undervisning och schema med hjälp av bildstöd ser du som självklart.

Vi ser gärna att du har specialpedagogisk kompetens eller har annan utbildning/erfarenhet som kan hjälpa eleverna att utvecklas vidare både socialt och pedagogiskt.

Din undervisning präglas av kreativitet och engagemang som gör eleverna nyfikna och får lust att lära mer. Du är nytänkande och hittar undervisningsmetoder som passar respektive elevs inlärningsstil vilket också utvecklar eleverna, verksamheten och dig själv. Du är en person som trivs att jobba tätt ihop med övriga kollegor och ni hjälps åt att ge eleverna rätt förutsättningar för att lyckas och må väl. Du är lyhörd och har förmågan att lyssna in de elever och vårdnadshavare du kommer i kontakt med och anpassar ditt arbetssätt/bemötande efter deras olika behov.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ett relationellt och elevfokuserat arbetssätt är av största vikt. Du gör skillnad för våra elever!

ÖVRIGT
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess arbetar vi i ett kompetensbaserat rekryteringsverktyg.

Som anställd i Klippans kommun kommer du få tillgång till Förmånsklippan, en portal full med förmåner.

För allas trevnad är vår arbetstid rökfri.

Vi arbetar med ett löpande urval i våra tjänster vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden.

Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från Polisens belastningsregister.

Detta är en jobbannons med titeln "Pedagog till särskild undervisningsgrupp" hos företaget Klippans kommun och publicerades på workey.se den 18 juni 2020 klockan 11:25.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey