• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

Vad söker vi

Nu söker vi en Portföljledare (Project Portfolio Manager, PPM) som vill vara med att montera ned och riva Barsebäcksverket. Uppdraget sträcker sig över en lång tidsrymd, där bara den radiologiska nedmonteringen kommer att pågå i mer än 8 år, och omfattar många spännande och utmanande projekt. Flera av dessa är vi med och sätter standard för. Budgeten för hela rivningsprojektet är cirka 4 miljarder kronor, vilket gör det till ett av Sveriges största anläggningsprojekt. Nedmonteringen och rivningen görs samordnat i ett program med våra kollegor i Oskarshamn samt våra internationella kollegor inom Uniper koncernen.

I rollen som Portföljledare kommer du att vara en del av vår avdelning Project Management Office (PMO). Avdelningen ansvarar för stöd, uppföljning, analys och rapportering för rivningsprojektet och består idag av fem erfarna medarbetare med kompetens inom bl.a. planering, controlling, uppföljning samt portfölj- och projektkoordinering. Vi utgör rivningsprojektets nav och bidrar i hög grad till dess framgång och söker nu dig som vill utveckla och driva vårt PMO framåt tillsammans med oss.

Vad kommer du jobba med?

Du kommer att leda den operativa portföljstyrningen, rapportera rivningsprojektets status samt utgöra stöd till både Avdelningschef PMO och Projektchef, främst genom att du löpande omhändertar olika frågeställningar inom portföljen . Du kommer också att driva riskarbetet inom rivningsprojektet. I dina arbetsuppgifter ingår bl.a. att

- Följa upp och, analysera och koordinera projektportföljen samt proaktivt föreslå åtgärder för avvikelser

- Utveckla våra projektprocesser samt säkerställa att etablerade rutiner och standarder följs

- Vid behov initiera och genomföra djupanalyser av projektportföljens ingående delar

- Sammanställa och föredra projektportföljens status i programmets gemensamma uppföljningsforum

- Ansvara för projektportföljens riskhantering och samverkan inom programmet avseende programrisker

Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därför kommer vi att genomföra säkerhetsprövning och hälsoundersökning inklusive drogtest innan anställning.

Vem vi söker

Vi söker dig som är ingenjör med flerårig erfarenhet från till exempel anläggningsverksamhet, rivningsprojekt, underhållsprojekt eller uppgraderingsprojekt. Du har erfarenhet av portföljhantering av projekt och känner dig trygg i din yrkesroll. Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet eller liknande reglerad verksamhet är önskvärd.

Som person vill vi att du:

- Har god förmåga att anta en helhetssyn på rivningsprojektet (som en projektportfölj)

- Snabbt kan överblicka, sammanställa och analysera mycket information

- Har hög social kompetens och samarbetsförmåga

- Har ett stort engagemang och driv för att fullfölja ditt uppdrag

- Är ansvarstagande med stort mod att utmana och våga leda

Vi verkar i en internationell miljö och din förmåga att obehindrat kommunicera, både skriftligt och muntligt, på engelska såväl som svenska är en förutsättning för att lyckas i rollen.

Uniper som företag

Uniper är en global energikoncern och ett globalt varumärke. Vår verksamhet grundar sig på E.ONs tidigare storskaliga elproduktion. Därmed vilar Uniper på stolta anor och gedigen energiexpertis. I Sverige är vi en stor elproducent för svensk basindustri, med produktionsanläggningar runt om i landet för klimateffektiv vattenkraft och kärnkraft samt reservkraft och värmekraft. Hos oss arbetar människor som har ett gemensamt mål: en tillförlitlig och koldioxidsnål elförsörjning för jobb och välfärd.

Unipers helägda kraftbolag i Sverige är Sydkraft Nuclear Power AB, Sydkraft Hydropower AB, Sydkraft Thermal Power AB samt Barsebäck Kraft AB. Inom OKG AB är vi dessutom majoritetsägare. Kontoret för svenska moderbolaget Sydkraft AB finns i Malmö.

Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi välkomnar sökanden som breddar vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter.

Passion for Energy

Vi på Uniper gillar passionerade medarbetare och kollegor. Med passion som drivkraft ser vi till att leverera el med högsta kvalitet till samhälle och industri i Sverige – varje sekund av årets alla dagar. Det är i det personliga engagemanget, i dialog, mångfald och olikheter på jobbet som vi tillsammans levererar samhällsnytta i realtid – och samtidigt fokuserar vår innovationskraft mot framtidens energilösningar. Eller som vi säger: ’”Passion for energy”. Vi behöver fler som brinner för energi och vill göra skillnad på riktigt. Är du en av dem?

The Uniper Way – så arbetar vi

Våra medarbetare är grunden för Unipers framgång och framtid. Vi arbetar tillsammans och i dialog. Hos oss utvecklas och förstärks kompetens på individnivå. Vi visar entreprenöranda och tar ansvar, i alla delar av koncernen. Vi har en gemensam hållning och värdegrund för hur vi bedriver det dagliga arbetet inom koncernen och i våra olika verksamheter. Vi kallar det ”The Uniper Way”.

Detta är en jobbannons med titeln "Project Portfolio Manager sökes till Barsebäck Kraft AB" hos företaget Sydkraft AB och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 10:44.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey