Lunds Fontänhus studieenhet ”En väg framåt” söker en handledare till studenter som har eller som riskerar att utveckla psykisk ohälsa.


Beskrivning av verksamheten:

Lunds Fontänhus är ideell föreningen och en psykosocial studie- och arbetsinriktad rehabilitering som stödjer människor med psykisk ohälsa. Verksamheten har över 500 medlemmar och tar vanligen emot runt 70 besökare dagligen, i behov av såväl meningsfulla relationer som vardagsrutiner och stöd till arbete eller studier.


Fontänhusrörelsen är en religiöst och politiskt obunden rörelse av verksamheter som drivs av medlemmar, handledare och styrelse tillsammans. Verksamheten formas av 37 internationella riktlinjer som definierar verksamheten och stöttar medlemmars rättigheter.


Fontänhusens filosofiska synsätt utgår från ett helhetsperspektiv som bygger på delaktighet och medbestämmande i sammanhang som täcker in hela livssituationen. Genom gemensamt arbete på olika arbetsenheter möjliggörs ömsesidigt stöd, vänskap och förbättrat mående. Handledarnas uppdrag är att strukturera, entusiasmera och stå för kontinuiteten i den arbets- och studieinriktade dagen. Fontänhusmodellen bygger på ett salutogent arbetssätt där det friska hos individen uppmuntras och stärks.


Lunds Fontänhus har även innehållsrika sociala program, friskvård och utåtriktat arbete.


Genom Lunds Fontänhus arbets- och studieinriktade enheter ges individen stöd i processen att få, finna och behålla arbete eller studier. Detta genom såväl gruppaktiviteter som individuell handledning.

”En väg framåt” är den enhet på Lunds Fontänhus som riktar sig till personer med psykisk ohälsa som behöver stöd för att påbörja, genomföra eller fullfölja sina studier. Enhetens mål är att individen skall kunna fullfölja sina studier och förbättra sitt mående. ”En väg framåt” arbetar med Supported Education och erbjuder individuell handledning, nätverksträffar, studieplatser, studiegrupper, sociala aktiviteter, friskvård och kurser. Upplägg och innehåll utformas terminsvis utifrån studenternas behov och intresse.


Arbetsuppgifter:

Som handledare på ”En väg framåt” arbetar du mycket med individuella samtal där studiestruktur och studieteknik ofta står

i fokus men även konkret hjälp i kontakt med olika myndigheter och stöd för att

hitta sätt att få ihop vardagen på ett bra sätt. Du håller i studiegrupper och

workshops i olika ämnen kopplade till studier och psykisk hälsa, planerar och

utför sociala aktiviteter, handleder och är en tillgång för husets medlemmar.

Du representerar även verksamheten i olika sammanhang, söker medel och arbetar med kommunikation.


Arbetslivserfarenhet:

Det är en fördel om du har en beteendevetenskaplig utbildning så som socionom, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog eller liknande. Det är en stor fördel om du är insatt i hur

universitetsstudier fungerar och har koll på studieteknik och psykisk hälsa. Som person behöver du trivas i ett socialt sammanhang, vara

trygg i dig själv, flexibel och självgående.


Individuell lönesättning

Heltidsvikariat med möjlighet till förlängning

Detta är en jobbannons med titeln "Studiehandledare till Lunds Fontänhus studieenhet" hos företaget Lunds Fontänhus och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 10:44.

Hur du söker jobbet

Ansökan sker via e-post till ansö[email protected]. Vänligen använd rubriken/referensen "Student".

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey