• Notera att ansökningsdagen för den här annonsen kan ha passerat. Läs annonsen noggrant innan du går vidare med din ansökan.

AcadeMedia skapar möjligheter för människor att utvecklas. Våra 16 300 medarbetare på våra drygt 650 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar har ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Alla 176 000 barn, elever och vuxenstuderande som går i våra verksamheter under ett år ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål, samt de förutsättningar de behöver för att nå sin fulla potential.

Vi är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Vår storlek skapar trygghet och ger oss förutsättningar att vara en långsiktig och stabil utbildningsaktör som bidrar till det gemensamma samhällsbygget.

Övergripande om tjänsten

Vi söker nu en kvalitet- och utvecklingsansvarig till AcadeMedias Praktiska gymnasieområde. Som kvalitets- och utvecklingsansvarig ingår du i AcadeMedias grund- och gymnasieskolors kvalitetsteam samtidigt som du arbetar i nära samverkan med verksamhetsledningen.

Din roll är att stödja skolchefer och rektorer i att skapa goda förutsättningar för ett systematiskt kvalitetsarbete som bidrar till utveckling på såväl enhets- som huvudmannanivå.

Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet inom AcadeMedia grund- och gymnasieskolor är – förutom de författningar som styr våra verksamheter – vår gemensamma kvalitetsmodell. Med dessa som grund kommer du, under ledning av kvalitetschef, att stödja några av skolorna inom det praktiska gymnasieområdet i att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen på såväl enhetsnivå som huvudmannanivå.

AcadeMedia grund- och gymnasieskolor har skolor över hela landet. I rollen som kvalitets- och utvecklingsansvarig förekommer därför naturligt en del resor, såväl över dagen som med övernattning.
Exempel på arbetsuppgifter

Stödja praktiska gymnasieområdets utbildningsdirektör och skolchefer i arbetet med att;

• skapa förutsättningar för att det systematiska kvalitetsarbetet, på enhets- och huvudmannanivå, bedrivs och dokumenteras i enlighet med författningar och segmentsgemensamma riktlinjer och beslut.
• utarbeta och förankra processer för hur underlag från de regelbundna uppföljningar som görs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet används för att kontinuerligt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.
• regelbundet följa upp och utvärdera hur arbetet med de utvecklingsområden som beslutats i huvudmannens plan för det systematiska kvalitetsarbetet för året fortlöper.
• dokumentera huvudmannens systematiska kvalitetsarbete
• identifiera, planera, följa upp och utvärdera insatser som görs i syfte att utveckla verksamheten.

Stödja rektorer inom det praktiska gymnasieområdet med;

• underlag och analysstöd utifrån uppföljningar som görs inom ramen för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete, samt utgöra stöd för rektorer i att använda underlaget som grund för vidare analys och åtgärder som leder till utveckling på den lokala skolenheten.

• att identifiera, planera, följa upp och utvärdera insatser som görs i syfte att utveckla skolenheten.

Samt;
Under ledning av kvalitetschef;

• företräda huvudman vid kontakt och kommunicering med Skolinspektionen avseende tillsyner, granskningar samt ansökningar om nyetablering/utökning av verksamhet.

• kvalitetssäkra att de uppföljningar som genomförs inom ramen för det praktiska gymnasieområdets systematiska kvalitetsarbete till sitt innehåll uppfyller segmentets krav på reliabilitet och validitet.

• löpande samverka med övriga kompetenser inom kvalitetsavdelningen

 
Vem är du?

AcadeMedia vet att bra yrkesutbildning gör att ungdomar får jobb direkt efter gymnasiet och därmed får en chans att etablera sig som unga vuxna i samhället. Du som söker brinner med fördel lite extra för praktiska utbildningar och vill bidra till att göra svensk yrkesutbildning ännu bättre. Att ge våra ungdomar alla förutsättningar och möjligheter oavsett om de har siktet inställt på ett visst yrke eller ännu inte har sin plan klar för sig.

Vidare har du tidigare arbetat med uppföljning och analys av skolans verksamhet på skol- och/eller huvudmannanivå, och är väl förtrogen med gymnasiets- och/eller grundskolans författningar och styrdokument. Du har erfarenhet av förändringsarbete och av att utarbeta, förankra och leda processer som bidrar till utveckling av verksamheten.

Du är drivande och självgående i ditt uppdrag, samtidigt som du aktivt bidrar med kompetens och erfarenhetsutbyte för teamets övergripande utveckling. Kommunikativt har du lätt att anpassa dig efter situation och person för att nå fram med ditt budskap, och har en mycket god förmåga att uttrycka dig såväl i tal som i skrift. 
Tjänstens omfattning

Heltid, tillsvidare (provanställning tillämpas). Tillträde till tjänsten enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag är den 2 augusti. Initialt kommer kontakt tas och intervjuer att hållas först v.32-33 varför svar på din ansökan kan dröja.

Varmt välkommen med din ansökan!

Detta är en jobbannons med titeln "AcadeMedia söker kvalitet- och utvecklingsansvarig" hos företaget AcadeMedia Support AB och publicerades på workey.se den 29 juni 2020 klockan 10:40.

Hur du söker jobbet

webbjobb-logo-white webbjobb-logo-grey webbjobb-logo-black WORKEY workey-white workey-grey